Neste momento estás a ver Agalure aumenta un 61,11% as informacións no primeiro trimestre do ano

Agalure aumenta un 61,11% as informacións no primeiro trimestre do ano

AGALURE experimentou no primeiro trimestro de 2016 un aumento do 61,11% de informacións respecto ao mesmo período no ano 2015.

Se nese ano AGALURE tivo un aumento do 54%, todo apunta que no presente ano 2016 superaránse, con creces, o número de informacións do ano anterior.