You are currently viewing AGALURE celebra a súa Asemblea Xeral Ordinaria o próximo 14 de xuño

AGALURE celebra a súa Asemblea Xeral Ordinaria o próximo 14 de xuño

  • Post author:
  • Post category:Novas

AGALURE celebra o próximo día 14 de Xuño a ASEMBLEA XERAL ORDINARIA da Asociación, ás 19:00 horas, en primeira convocatoria e ás 19:30 horas en segunda convocatoria, no Salón de Terapias do Centro Asistencial da asociación sito en rúa Pasteur,30 Biaxo-15008 A Coruña, co seguinte orde do día:

  • Lectura e aprobación, se procede, do acta da Asemblea anterior.
  • Balance de Ingresos e gastos de 2018. Memoria de actividades 2018.
  • Presupostos ano 2019 e Programación de actividades.
  • Refrendo da Designación de representante para subvencións de Concello, Deputación e Xunta.
  • Xestións realizadas durante o ano 2018.
  •  Rogos e preguntas

DESCARGAR CONVOCATORIA