Neste momento estás a ver AGALURE experimenta no ano 2015 un aumento do 54,39% de consultas respecto ao ano anterior

AGALURE experimenta no ano 2015 un aumento do 54,39% de consultas respecto ao ano anterior

Durante o ano 2015 produciuse un aumento espectacular de informacións e consultas por parte de persoas afectadas ou familiares de afectados dunha adicción sen sustancia.


Aínda que o xogo de Máquinas Recreativas todavía é maioritario, as Apostas Deportivas, tanto na súa modalidade presencial como na modalidade On-Line, experimentaron un auxe e detéctase que o periodo de latencia do proceso de adicción reduciuse nun 50% con relación ás Máquinas Comecartos.