Asamblea Xeral Extraordinaria de Agalure, o 16 de dicembro

Infórmase aos/as socios/as que o próximo día 16 de Decembro ás 19:45 h. en primeira convocatoria, 20:15 h. en segunda, celebrarase Asemblea Xeral Extraordinaria coa seguinte orde do día:
1.- Modificación de Estatutos.
2.- Nomeamento de Presidente de Honra.
3.- Modificación de Xunta Directiva.
4.- Informacións varias.
5.- Rogos e preguntas.
...