Neste momento estás a ver CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA

O próximo día 28 de Xuño celebrarase a ASEMBLEA XERAL ORDINARIA da Asociación AGALURE, ás 19:00 horas, en primeira convocatoria e ás 19:30 horas en segunda convocatoria, no Salón de Terapias do Centro Asistencial da asociación sito en rúa Pasteur,30 Baixo-15008 A Coruña, co seguinte

ORDE DO DÍA:

  • 1º Lectura e aprobación, se procede, do acta da Asemblea anterior.
  • 2º Balance de Ingresos e gastos de 2021. Memoria de actividades 2021.
  • 3º Presupostos ano 2022 e Programación de actividades.
  • 4º Refrendo da Designación de representante para subvencións de Concello, Deputación e Xunta.
  • 5º Xestións realizadas durante o ano 2021.
  • 6º Rogos e preguntas