Subvencionados

Consellería de Sanidade.

 • Investimento Ventilación e Oficina sen Papeis
 • Xuridade


Vicepresidencia Primeira de Presidencia:

 • Convenio en Materia de Xogo Responsable

Concello de A Coruña:

 • Convenio Programa de Apoio y prevención escolar

Deputación de A Coruña:

 


Outros

 • También contamos
 • Escucha activa
 • Gran de área
 • + Q –

 

 

 • Teams
 • Traballo para Ti
 • Kintsugi
 • Philautia
  Esta campaña ha sido financiada con cargo a los fondos que fueron aprobados en el CISNS de fecha de 23 de junio de 2023 como apoyo a la implantación del Plan de Acción de Salud Mental.