Subvencionados

Consellería de Sanidade.

 • Investimento Ventilación e Oficina sen Papeis
 • Xuridade
Vicepresidencia Primeira de Presidencia:
 • Convenio en Materia de Xogo Responsable

Concello de A Coruña:

 • Convenio Programa de Apoio y prevención escolar

Deputación de A Coruña:

 • Programa «Podo, pero só non podo»

Outros

 • Philautia
 • Teams
 • Traballo para Ti
 • Kintsugi
 • También contamos
 • Escucha activa
 • Gran de área
 • + Q –