Agalure fúndase na cidade da Coruña o ano 1994 por iniciativa dun grupo de enfermos e da Psicóloga Dña. Alicerce Ferreiro, para dar cobertura a unha necesidade crecente ás persoas afectadas pola Ludopatía, inicialmente coa denominación social de Asociación Galega de Ludópatas Rehabilitados.

A Asociación desenvolve todas as súas actividades en toda a Comunidade Autonómica Galega, aínda que a súa sé social e a asistencial están na Coruña.

OS  FINS DA  ASOCIACIÓN

Os fins da Asociación consisten en:

  • Ofrecer a persoas que padecen a enfermidade da Ludopatía ou outras adiccións sen substancia ou comportamentais e/ou á contorna dos mesmos a atención médica, psicoterapéutica, inserción social e laboral, asesoramento xurídico e os apoios necesarios para a rehabilitación dos afectados, mediante un equipo dirixido por profesionais cualificados debidamente titulados, dando unha relevante importancia á Saúde Mental. Todos estes campos no seu máis amplo espectro de información, formación, asesoramento, tratamento, inserción e investigación, sen impedimento de idade para intervir, así como nas consecuencias xurídicas, sanitarias, sociais e/ou psicolóxicas. Cunha apertura de idade que posibilite traballar a infancia, menores, mocidade, adultos e terceira idade.
  • A difusión, prevención e sensibilización da sociedade respecto de os problemas asociados á adicción ao xogo ou outras adiccións sen substancia ou comportamentais.
  • A difusión e sensibilización que axude á detección de persoas afectadas por este problema a fin de facilitar a realización das actuacións preventivas e que fomente o apoio e a comprensión social cara ás persoas afectadas.
  • A promoción e fomento das condicións que posibiliten a igualdade social desde unha perspectiva de xénero e a participación da muller en todos os ámbitos da vida económica, política cultural e social.
  • A prestación de servizos e realización de actividades en favor da mocidade.
  • Crear centros de información, prevención, protección, rehabilitación e reinserción social das persoas afectadas pola Ludopatía ou outras adiccións sen substancia.
  • O estudo e realización de programas de formación ante a ludopatía e outras adiccións sen substancia e as súas consecuencias.
  • A investigación sobre as condicións individuais e sociais que inducen á ludopatía e outras adiccións sen substancia.

Para a consecución destes obxectivos establecerase un programa anual de actividades que estará vixente desde o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de cada ano.