Agalure non acepta doacións nin fondos que proveñan de fontes ilícitas seguindo a lexislación española e internacional.